Artifex-Verzekeringen.nl

Artifex-Verzekeringen.nl

AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekeringhttp://aov-arbeidsongeschiktheidsverzekering.artifex-verzekeringen.nl/

Advertisements
Posted in Antifex-Verzekeringen.nl | Leave a comment

AOV

AOV

AOV Het is lastig om de prijs van de AOV van verschillende bedrijven te vergelijken omdat de kosten van een AOV door veel factoren wordt bepaald, waarbij de verschillende inkomstenverzekeraars vaak onderling ook nog weer veel verschillen laten zien.

Grofweg samengevat hangt de prijs van een AOV af van deze punten:

  • Eindleeftijd
  • Wachtdagen
  • Percentage arbeidsongeschikt
  • Beoordelingscriteria
  • Indexatie uitkering
  • Lidmaatschap van ZZP Groep Nederland

Ga voor een gratis offerte voor een AOV van Artifex Verzekeringen B.V. naar onze website: http://aov-arbeidsongeschiktheidsverzekering.artifex-verzekeringen.nl/

Posted in Antifex-Verzekeringen.nl | Tagged , , , | Leave a comment

@rtifex Verzekeringen

@rtifex Verzekeringen
Posted in Antifex-Verzekeringen.nl | Leave a comment

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandige ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een uitkering bij invaliditeit of ziekte.

Het doel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het waarborgen van de continuïteit van een onderneming dmv. het opvangen van het wegvallen van het inkomen van een ondernemer.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering. De verzekerde mag er als gevolg van een schade-uitkering dus niet op vooruit gaan.

 

Ga voor meer informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering naar de site van Artifex Verzekeringen B.V.: http://aov-arbeidsongeschiktheidsverzekering.artifex-verzekeringen.nl/

Posted in Antifex-Verzekeringen.nl | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Artifex Verzekeringen

Artifex Verzekeringen

AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Artifex Verzekeringen B.V.

Artifex Verzekeringen B.V. is een op het internet gespecialiseerde financiële dienstverlener met tientallen jaren kennis en ervaring in alle disciplines op het gebied van de financiële dienstverlening.

Bij ons kunt u terecht voor met name uw autoverzekering, uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, uw AOV ZZP, AOV vergelijken, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en overlijdensrisicoverzekering.

Ga voor meer informatie over Artifex Verzekeringen B.V. naar onze website:

http://www.artifex-verzekeringen.nl/

Posted in Antifex-Verzekeringen.nl | Tagged , , , , , , , | Leave a comment